عروسک مچ بند بیبی فورلایف

عروسک مچ بند آبی بیبی فورلایف را به دستان نوزاد ببندید تا با آن بازی کنید.