پستانک ۰-۶ ماه پاستل صورتی و بنفش تویست شیک Twistshake
پستانک ۰-۶ ماه پاستل صورتی و بنفش تویست شیک Twistshake
پستانک ۰-۶ ماه پاستل صورتی و بنفش تویست شیک Twistshake
پستانک ۰-۶ ماه پاستل صورتی و بنفش تویست شیک Twistshake

پستانک تویست شیک با رنگ های جذاب برای نوزادان از بدو تولد.