محافظ پریز 30 عددی ریر REER
محافظ پریز 30 عددی ریر REER
محافظ پریز 30 عددی ریر REER
محافظ پریز 30 عددی ریر REER

محافظ پریز 30 عددی ریر REER


محافظ پریز برق کودک برند ریر در طرح های مختلف ساخته شده است؛ این پریز ها به سادگی نصب و جدا می شوند و می توانید آن را در مکان های مختلف استفاده کنید.