پستانک 4-2 ماه ارتودنسی طرح شاپرک سواوینکس Suavinex

پستانک 4-2 ماه ارتودنسی طرح شاپرک سواوینکس Suavinex باعث حفظ حالت لثه ها می شود.