پتو-اطفا-حریق-ریر-reer
پتو اطفا حریق ریر REER
پتو-اطفا-حریق-ریر-reer
پتو اطفا حریق ریر REER

پتو اطفا حریق ریر REER


پتوی اطفای حریق مناسب برای قرار دادن در آشپزخانه ، به منظور خاموش کردن سریع آتش های کوچک. جنس این پتو از فیبر نسوز است و به سرعت باز می شود.