ناخن گیر بیبی سیل BABISIL
ناخن گیر بیبی سیل BABISIL
ناخن گیر بیبی سیل BABISIL
ناخن گیر بیبی سیل BABISIL

ناخنگیر نوزاد بیبی سیل انگلستان، از انواع وسایل مراقبتی نوزاد است که از بدو تولد مورد نیاز است.