پتو ماهگرد نوزادی طرح گل سرخ تاینی استیکر Tiny Stickers

پتو ماهگرد با طرح گل مناسب برای عکاسی از نوزاد دختر است.