ست بهداشتی 10 تکه ریر REER
ست بهداشتی 10 تکه ریر REER
ست بهداشتی 10 تکه ریر REER
ست بهداشتی 10 تکه ریر REER

ست بهداشتی از مهم ترین ملزومات سیسمونی نوزاد است که دارای ناخن گیر ، برس و شانه ، قیچی ، سوهان ناخن و … است.