مسواک انگشتی سیلیکونی ریر REER

مسواک انگشتی سیلیکونی ریر REER


مسواک انگشتی سیلیکونی ریر REER از بدو تولد تا یک سالگی قابل استفاده است. این مسواک لثه های ملهتب نوزاد در ایام دندان در آوردن را آرام می کند.