سرنگ داروخوری فرست یرز FIRST YEARS

سرنگ داروخوری فرست یرز FIRST YEARS از سری محصولات با کیفیت برندی آمریکایی است. این سرنگ یکی از وسایل ست داروخوری نوزاد است.