شیشه شیر 260 میل بدون جعبه اونت Avent
شیشه شیر 260 میل بدون جعبه اونت Avent
شیشه شیر 260 میل بدون جعبه اونت Avent
شیشه شیر 260 میل بدون جعبه اونت Avent

شیشه شیر طبیعی اونت، با سرشیشه ی شبیه سینه ی مادر بهترین گزینه برای شیردهی ترکیبی از سینه مادر و شیشه شیر است.