پیشبند طرح باغ وحش کوکالو Cocalo

پیشبند نوزاد نرم و راحت برای پاک کردن صورت نوزاد است.