سرلاک اسنکی با طعم هلو گربر Gerber

سرلاک طعم دار برند گربر مناسب برای نوزادان شما از 8 ماهگی به بعد است.