سرلاک مخلوط چند دانه گربر Gerber

سرلاک مخلوط برند گربر مناسب برای نوزادان بالای 6 ماه.