آویز تخت خرس بافتنی طوسی روشن کنزا Kenza
آویز تخت خرس بافتنی طوسی روشن کنزا Kenza
آویز تخت خرس بافتنی طوسی روشن کنزا Kenza
آویز تخت خرس بافتنی طوسی روشن کنزا Kenza

آویز بالای تخت نوزاد با طرح خرس بافتنی و رنگ طوسی روشن مناسب برای سیسمونی نوزاد شما.