آویز تخت خرس و خرگوش خال خالی کنزا Kenza
آویز تخت خرس و خرگوش خال خالی کنزا Kenza
آویز تخت خرس و خرگوش خال خالی کنزا Kenza
آویز تخت خرس و خرگوش خال خالی کنزا Kenza

آویز تخت نوزاد برند کنزا با دارا بودن انواع طرح های متنوع و جالب برای سلیقه های مختلف است.