لیوان آبمیوه خوری 360 درجه آبی طرح نهنگ مانچکین Munchkin
لیوان آبمیوه خوری 360 درجه آبی طرح نهنگ مانچکین Munchkin
لیوان آبمیوه خوری 360 درجه آبی طرح نهنگ مانچکین Munchkin
لیوان آبمیوه خوری 360 درجه آبی طرح نهنگ مانچکین Munchkin

زیبایی و کارآیی با هم در یک محصول زیبا طراحی شده است.