لیوان آبمیوه خوری 360 درجه آبی مانچکین Munchkin

لیوان آب میوه خوری برند مانچکین با طرح جوجه های عاشق بامزه برای کودک است.