لیوان آبمیوه خوری 360 درجه صورتی مانچکین Munchkin

زیبایی و کارآیی با هم در یک محصول زیبا طراحی شده است.