پیش بند آستین دار طرح شاهزاده کوچک کنزا Kenza

یک طرح دوست داشتنی و شاد روی پیش بند اشتیاق نوزاد برای غذاخوردن را بیشتر می کند.