پیش بند آستین دار طرح شاهزاده کوچک کنزا Kenza

پیش بند آستین دار حوله ای طرح شاهزاده کوچک کنزا Kenza


یک طرح دوست داشتنی و شاد روی پیش بند اشتیاق نوزاد برای غذاخوردن را بیشتر می کند.