پازل کف پوش طرح میکی موس و سگ

پازل اتاق کودک با طرح میکی موس و سگ بامزه و جالب برای تزیین اتاق بچه ها.