شیشه سرلاک خوری پسر سرخ پوست 360 میل سواوینکس Suavinex

شیشه سرلاک خوری سواوینکس با دو کارآیی قابل استفاده به عنوان شیشه شیر یا سرلاک خوری است.