بند پستانک سگ آبی پسرانه سواوینکس Suavinex

آبی رنگ دلخواه برای سیسمونی نوزاد پسر است، این بند پستانک سواوینکس هم با همین رنگ زیبا طراحی شده است.