شیشه شیر طرح پاندا 270 میل سواوینکس Suavinex

از انواع بهترین شیشه شیر ضد نفخ نوزاد برای نوزاد پسر می توان به شیشه شیر طرح پاندای برند سواوینکس اشاره کرد.