شیشه شیر طرح گل بنفش 270 میل سواوینکس Suavinex

شیشه شیر نوزاد برند سواوینکس طرح گل بزرگ بنفش با دایرهای رنگارنگ طرحدار روی بدنه است.