شیشه شیر طرح پاندا 150 میل سواوینکس Suavinex

از انواع شیشه شیر نوزاد، شیشه شیرهای برند سواوینکس Suavinex اسپانیا جزء بهترین شیشه شیر ها به شمار می آید.