چوب لباسی چوبی طرح زرافه

چوب لباسی آبی با طرح زرافه مناسب و زیبا برای سیسمونی نوزاد.