پتو بزرگ کارترز طرح فیل وزرافه صورتی carters

پتو مخملی بزرگ طرح فیل و زرافه صورتی کارترز Carters طرحی زیبا و دخترانه.