شیشه شیر مدیکال پسرانه 150 میل لاوی LOVI

شیشه شیر مدیکال برند لاوی لهستان ساخته شده از مواد اعلاء در شیشه و سرشیشه است.