جغجغه سوسیسی زرافه هپی مانکی happymonkey
جغجغه سوسیسی زرافه هپی مانکی happymonkey

جغجغه یکی از اسباب بازی های سرگرم کننده مناسب برای نوزادان است، عروسک جغجغه ای زرافه اسباب بازی هپی مانکی یکی از همین اسباب بازی ها است.