آغوش سه کاره قرمز چیکو CHICCO
آغوش سه کاره چیکو CHICCO
آغوش سه کاره چیکو CHICCO
آغوش سه کاره چیکو CHICCO
آغوش سه کاره چیکو CHICCO
آغوش سه کاره قرمز چیکو CHICCO
آغوش سه کاره چیکو CHICCO
آغوش سه کاره چیکو CHICCO
آغوش سه کاره چیکو CHICCO
آغوش سه کاره چیکو CHICCO

آغوش سه کاره چیکو CHICCO به راحتی و از طریق ماشین لباس شویی شسته می شود. این آغوشی مجهز به ضربه گیر در اطراف سر نوزاد است.