عروسک 3عددی فیل اسکیپ هاپ skiphop
عروسک 3عددی فیل اسکیپ هاپ skiphop
عروسک 3عددی فیل اسکیپ هاپ skiphop
عروسک 3عددی فیل اسکیپ هاپ skiphop
عروسک 3عددی فیل اسکیپ هاپ skiphop
عروسک 3عددی فیل اسکیپ هاپ skiphop

عروسک های رنگارنگ اسکیپ هاپ با طرح های حیوانات مختلف مورد علاقه ی نوزاد و کودک.