تب سنج 4 کاره98 امسیگ emsig

تب سنج برند امسیگ با صفحه نمایش بزرگ و واضح برای خوانش بهتر دما.