تب سنج 4 کاره98 امسیگ emsig

تب سنج طبی دیجیتالی CT98 امسیگ Emsig


تب سنج برند امسیگ با صفحه نمایش بزرگ و واضح برای خوانش بهتر دما.