درجه تب دیجیتال فرست یرز first years

تب سنج دیجیتالی محصولی ضروری برای مراقبت از سلامتی و سنجش دمای بدن نوزاد است.