تب سنج لیزری مدل CT30 امسیگ Emsig


تب سنج لیزری مدل CT30 امسیگ Emsig از ملزومات مهم سیسمونی نوزاد است.