جغجغه سوسیسی 2659 خرس بیبی فورلایف

جغجغه خرس کرم رنگ بیبی فورلایف با شکل سوسیسی برای نوزادان بالای 3 ماه.