دستمال مرطوب 56 عددی جانسون Johnson's

دستمال مرطوب جانسون Johnson’s در بسته بندی 56 عددی برای سیسمونی نوزاد.