دندان گیر طرح دخترک طرح نابی

دندان گیر نابی با طرح دخترک یک دندانی جذاب برای نوزادان بالای 4 ماه است.