بند پستانک آبی چیکو

بند پستانک چیکو با رنگ آبی و سفید، به سادگی با انواع رنگ های پستانک ست می شود.