دندان گیر توت فرنگی فرست يرز FIRST YEARS محصولی با ترکیب رنگ زیبا و شاد.