مسواک انگشتی همراه با محافظ مایا Maya
مسواک انگشتی همراه با محافظ مایا Maya
مسواک انگشتی همراه با محافظ مایا Maya
مسواک انگشتی همراه با محافظ مایا Maya

مسواک انگشتی همراه با محافظ مایا Maya با برس نرم و لطیف برای لثه و دندان نوزاد.