پوپت 6 عددی کد 8079 کنزا

پوپت وان نوزاد 6 عددی کد 8079 کنزا Kenza مناسب برای سرگرم کردن نوزاد در حمام یا خانه.