پاپوش طرح زنبور آدمک Adamak

پاپوش طرح زنبور آدمک Adamak با طرح راه راه رنگی مناسب سیسمونی نوزاد دختر است.