دستکش طرح زنبور آدمک Adamak

دستکش طرح زنبور آدمک Adamak مناسب برای دستان نحیف نوزاد شما.