رفلاکس نوزاد

رفلاکس نوزاد

رفلاکس نوزاد به دو شکل رفلاکس عادی و حاد خود را نشان می دهد، با دانستن اطلاعات کافی درباره اینکه چه زمان فرزند خود را به دکتر ببرید، آگاه شوید.
0
پیگیری سفارش
لیست مقایسه