تب سنج دیجیتالی

دمای بدن نوزاد

دمای بدن نوزادان باید به صورت مداوم توسط مادران بررسی شود تا هر نوع احتمال خطری را به سرعت پیگیری کنند.
0
پیگیری سفارش
لیست مقایسه