بارداری خارج از رحمی چه علائمی دارد

بارداری خارج از رحمی چیست؟

در بارداری خارج از رحمی، تخمک بارور شده، در جایی غیر از رحم رشد می کند؛ درباره این وضعیت هشدار بیشتر بدانید.
0
پیگیری سفارش
لیست مقایسه