افتادن بند ناف نوزاد

بند ناف نوزاد

با داشتن اطلاعات و رعایت نکات مهمی می توانید به سادگی از هر گونه عفونت بند ناف نوزاد جلوگیری کنید.
0
پیگیری سفارش
لیست مقایسه