faq-1

شما کاربران عزیز می توانید پرسش های خود در زمینه های بارداری و نوزاد را در سایت رامینا مطرح نمایید تا مشاورین و متخصصین رامینا پاسخگو باشند.

برای طرح سوال در خصوص مسائل بارداری، می توانید روی لینک زیر کلیک کنید و در یکی از مقالات تقویم هفته به هفته بارداری، پرسش خود را مطرح نمایید تا متخصصین رامینا به آن پاسخ دهند.

برای طرح سوال در خصوص مسائل نوزاد، می توانید روی لینک زیر کلیک کنید و در یکی از مقالات تقویم هفته به هفته رشد نوزاد، پرسش خود را مطرح نمایید تا متخصصین رامینا به آن پاسخ دهند.

منوی اصلی