شیشه شیر برای نوزاد نارس

13 کالا

شیشه شیر برای نوزاد نارس دارای ویژگی های خاصی است که شیر خوردن برای آن ها را آسان تر می کند.

شیشه شیر برای نوزاد نارس

نوزادانی که به هر دلیلی زودتر از موعد اصلی به دنیا می آیند و به عبارت راحت تر با زایمان زودرس به دنیا می آیند از این دسته به شمار می روند.

شیشه هایی که مخصوص این بچه ها طراحی می شوند؛ دارای قابلیت خاصی است که جریان سرشیشه را بسیار آهسته می کند و شیر یکباره به دهان نوزاد وارد نمی شود.

سرشیشه به گونه ای است که حتی مکیدن های خیلی ضعیف کودک هم نتیجه می دهد.

ضد کولیک بودن هم از ویژگی های مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا از ورود هوای اضافی به معده جلوگیری شود و بچه دچار دل درد و نفخ نشود.